TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Pääsivu

Johdanto
Siirtonopeudet
Kustannukset
Sovellukset
Tulevaisuus
Lähteet ja linkit

Lisätietoa
Tekniikka
Tekijät
Petri Blomqvist
Tony Kindstedt
Kei Uchida
Kaapelimodeemi vs. ADSL
Taistelevat modeemit
Johdanto
Kaapelimodeemi on verrattain uusi modeemityyppi, joka tarjoaa perinteisiin modeemeihin verrattuna huomattavasti nopeamman datayhteyden. Sen toimintaperiaate on sama kuin tavallisen modeemin, mutta se käyttää televerkon sijaan kaapelitelevisioverkkoa ja yhteys on kiinteä.

Nykyinen kaapelitelevisioverkko on pelkästään lähetysten vastaanottamiseen tarkoitettuna vielä pääosin yksisuuntainen, mikä on hidastanut kaapelimodeemin leviämistä. Tällä hetkellä kaapelimodeemi onkin levinnyt lähinnä suurimpiin yliopistokaupunkeihin, joissa verkon kaksisuuntaistaminen on edennyt pidemmälle.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) on nykyistä puhelinverkkoa hyödyntävä uusi tiedonsiirtotekniikka, jonka luvataan kasvattavan siirtokapasiteettia monikymmen-, jopa satakertaiseksi nykyiseen verrattuna. ADSL mahdollistaa tilausvideoiden katselemisen, reaaliaikaisen videoneuvottelun, suurten tiedostojen kopioimisen ja samalla puhelimen käytön.

Molemmat tekniikat ovat asymmetrisia, mikä tarkoittaa, että toiseen suuntaan voidaan siirtää tietoa nopeammin kuin toiseen. Useimmiten suurempaa siirtokapasiteettia tarvitaan kuitenkin juuri palveluntarjoajalta käyttäjälle.

Seuraavassa tarkastellaan lähemmin kaapelimodeemin ja ADSL:n eroavaisuuksia, etuja ja haittoja. Erillinen tekniikkasivu on tarkoitettu näiden yhteystekniikoiden tekniikasta tarkempaa tietoa haluaville.

Alkuun

Siirtonopeudet
Teoriassa kaapelimodeemiyhteydellä voidaan saavuttaa jopa 30-40 Mbit/s tiedonsiirtonopeuksia tilaajan suuntaan, mutta käytännössä käyttäjäkohtainen siirtonopeus jää n. 1,5 Mbit/s:iin ja sen alle. Tämä johtuu siitä, että kokonaistiedonsiirtokapasiteetti jaetaan taloyhtiössä eli segmentissä olevien käyttäjien kesken. Lisäksi yhteys tietokoneeseen on maksiminopeudeltaan 10 Mbit/s, mikä myös asettaa rajoituksensa. Alkuvaiheessa käyttäjien määrä yhdessä segmentissä on todennäköisesti sen verran pieni, että lähelle 10 Mbit/s on mahdollista päästä. Palveluntarjoajalle päin liikenteen teoreettinen maksiminopeus on 3 Mbit/s, joka myös jakautuu käyttäjien kesken.

ADSL:n teoreettinen maksimitiedonsiirtonopeus käyttäjän suuntaan on noin 8 Mbit/s lyhyillä etäisyyksillä. Palveluntarjoajan suuntaan nopeus on 1 Mbit/s. ADSL-palvelujen tarjoajilla on valittavana useita eri nopeuksisia liittymiä. ADSL-yhteydessä tilaajalle on varattu koko linja, jolloin sen nopeus ei vaihtele muiden käyttäjien aktiviteettien mukaan kuten kaapelimodeemin tapauksessa. Sen sijaan etäisyyden vaikutus on huomattava: yli 5 kilometrin etäisyyksillä nopeus ADSL- yhteydellä tippuu maksimaalisesta 8Mbit/s nopeudesta 1,5Mbit/s nopeuteen. Myös puhelinkaapelien kunto on siirtonopeuteen vaikuttava tekijä.

Seuraavassa kuvassa on esitetty kaapelimodeemin ja ADSL:n sekä nykyisten modeemiyhteyksien maksiminopeusvertailu.

Nopeustaulukko

Kuva 1. Modeemien maksiminopeusvertailu (lähde: Tietokone-lehti 2/98)

Kuten kuvasta voidaan havaita, ovat kaapelimodeemi ja ADSL omassa luokassaan nykyisiin modeemiyhteyksiin verrattuna. Kaapelimodeemin teoreettinen maksiminopeus on tosin suurempi kuin ADSL:n, mutta palvelun suosion kasvaessa samassa segmentissä olevien käyttäjien määrä kasvaa, jolloin kaapelimodeemin ja ADSL:n välinen ero kaventuu ja kääntyy jopa ADSL:n eduksi.

Alkuun

Kustannukset

Vanhoja modeemiyhteyksiä nopeampana kaapelimodeemiyhteys luonnollisesti maksaa enemmän. Kaapelimodeemin käyttöön liittyvät kustannukset muodostuvat liittymismaksusta sekä kiinteästä kuukausimaksusta. Esimerkiksi HTV tarjoaa palvelun, jonka liittymismaksu on 270 mk ja kiinteä kuukausimaksu 245 mk, joka sisältää toistaiseksi rajoittamattoman internet-käytön. Palveluntarjoajasta riippuen saatetaan jonkin rajan ylittävästä ajasta periä minuuttiveloitus.

ADSL:n kustannukset muodostuvat kytkentämaksusta ja kiinteästä palvelumaksusta, jonka suuruus määräytyy halutun liittymänopeuden mukaan. Esimerkiksi HPY:n ADSL-liittymän kytkentämaksu on 2950 mk ja valittavissa on kolme erinopeuksista ja -hintaista liittymää (taulukko 1). Kytkentämaksuun sisältyy kaikki tarvittava modeemista kaapeleihin ja ohjelmistoihin.

Nopeus Liittymä Kolumbus 1 Yhteensä
256k/256k 395 mk 149 mk 544 mk/kk
1M/384k 650 mk 449 mk 1099 mk/kk
2M/512k 800 mk 649 mk 1499 mk/kk

Taulukko 1. HPY:n ADSL-liittymähinnasto

Kustannusrakenteeltaan kaapelimodeemi on edullisempi kuin ADSL-yhteys, mikä on vauhdittanut kaapelimodeemien ja hidastanut ADSL:n yleistymistä erityisesti kotitalouksissa. Hinnakkaana ADSL onkin toistaiseksi lähinnä yrityksille suunnattu palvelu.

Alkuun

Sovellukset
Kaapelimodeemi käy hyvin niihin sovelluksiin joihin nyt käytetään tavallisia modeemeja; WWW:n selaamiseen ja muuhun internet-käyttöön, kuten sähköpostiin ja verkkopelaamiseen. Muiden käyttäjien kanssa jaettu siirtokapasiteetti rajoittaa sen käyttöä tasaista tiedonsiirtoa vaativiin tehtäviin, kuten interaktiiviseen TV:oon ja video-on-demand -palveluihin. Näihin sovelluksiin ADSL käy paremmin.

Etätyöskentely ADSL-tekniikalla tulee todennäköisesti olemaan yksi tärkeimmistä tulevaisuuden sovelluksista. Esimerkiksi graafisen suunnittelun ja lääketieteellisen diagnostiikan suorittaminen etätyönä vaatii suurta tiedonsiirtokapasiteettia. Koska ADSL käyttää tavallista kaikkialle ulottuvaa puhelinverkkoa, se on toimiva ratkaisu myös haja-asutusalueilla asuvalle etätyöskentelijälle. ADSL sopii lähinnä yksisuuntaisiin multimediapalveluihin hitaamman paluukanavansa takia, joten esimerkiksi videokonferenssin järjestäminen ADSL-yhteydellä voi olla ongelmallista.

Verkkokaupankäynnin kasvaessa tulevat myös turvallisuuskysymykset yhä tärkeämmiksi. ADSL-yhteydessä tilaaja on suorassa yhteydessä palvelun tarjoajaan. Kaapelimodeemissa yhteys taas on jaettu talosegmentin kesken, mikä saattaa aiheuttaa turvallisuusongelmia. Tällöin kolmas osapuoli voisi etsiä talosegmentin liikenteestä asiaankuulumatonta tietoa.

Alkuun

Tulevaisuus
Kaapelimodeemi on hyvä vaihtoehto niille kaapeliverkon ulottuvissa oleville käyttäjille, jotka nyt käyttävät tavallista modeemia. Haja-asutusalueilla joudutaan tyytymään vielä pitkään perinteisiin modeemeihin tai muihin ratkaisuihin kaapeliverkon rajoittuneisuuden takia.

Tällä hetkellä ADSL on hinnoiteltu liian kalliiksi kotitalouksiin. Tulevaisuudessa ADSL:n hinta tulee putoamaan huomattavasti Internet-palveluiden kysynnän kasvaessa. Hyvän kasvualustan tulevaisuutta ajatellen luovat jo olemassa olevat puhelinverkot. Todellinen läpimurto tapahtuu aikaisintaan 2-3 vuoden kuluttua tekniikan yleistyessä kuluttajamarkkinoilla.

Alkuun

Lähteet ja linkit

[1] Gecko research & publishing, Cable Modem University
[2] NextLevel Systems, Cable Modems Tutorial
[3] PowerSurfr, Cable Modem Technology Primer
[4] ADSL Forum
[5] Helsingin Puhelin Oyj
[6] Tietokone -lehti 2/98 - Uusi väylä Internetiin

Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämä sivu on tehty oppilaiden harjoitustyönä. Tietoverkkolaboratorio ei vastaa sivun oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai ylläpidosta. Vakavissa tapauksissa yhteyshenkilöinä toimivat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 15.11.1999 22:40.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s99/htyo/30/index.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]