TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus


AVOIN INTERNET?


Osiot

Johdanto
Avoin internet
Kansalliset lait
Hyödyt ja ongelmat
Palomuuri-ohjelmat
Linkit

Johdanto 

Internet on perinteisesti ollut avoin media kaikille. Kuka tahansa internetin käyttäjistä on voinut tuottaa verkkoon haluamaansa tietoa. Tuotettu tieto on ollut kaikille avointa ja kansallisilla laeilla sitä ei ole voinut rajoittaa. Internetissä oleva tieto kun voi sijaita missä päin maailmaa tahansa olevalla palvelimella.

Näillä sivustoilla paneudutaan internetin avoimuuden herättämiin ongelmiin ja hyötyihin, sekä siihen kuinka avoin internet todellisuudessa on. Sivuilla käsitellään myös kansallisia lakeja, sekä sitä kuka päättää mitä verkossa saa olla ja mitä ei.

Palomuuri-ohjelma osastossa ei paneuduta palomuureihin jotka suojaavat tietokonetta ulkopuolisten hyökkäyksiltä. Osuudessa tarkastellaan lähinnä ohjelmia jotka estävät tietynlaisille www-sivuille pääsyä. Näitä ovat mm. pornosivut ja rasistiset sivut.
 
  Avoin Internet

Tekijä: Ville Arjomaa
Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 07.12.2000 14:33
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/73/index.shtml