TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus  


Berliinin muuri kaatui, mutta palomuurit nousevat

 

 

Johdanto

Palomuuri

Palomuurityypit

Palomuurin käyttötarkoitus

Palomuurin suojaavuudesta

Pääsy internettiin

Tiedonvapaus internetissä

Laki, ihmisoikeudet ja internet

Internetin tuomat laillisuusongelmat

Yksityisyys viestinnässä

Ei-toivottu sisältö

Yhteystiedot & lähteet

 

 

Yksityisyys viestinnässä

 

Internetin käyttäjillä tulisi olla oikeus vapaa pääsy verkkoon ilman hallituksen tiedon kontrollia tai rekisteröintiä. Tämän oikeuden puolesta puhuu: 

 

1. Anonyymisuoja:

Käyttäjien tulisi pystyä ilmaisemaan itseään identiteettiään paljastamatta. Ilman anonyymia kommunikointia internetissä ei kokoontumis- eli järjestäytymisvapaus toteudu, eikä avoin politiikkakaan. Samalla viestintää ei olisi laillista jäljittää.  Tässä tulee haittana vastaan rikosten selvittämisen selvä vaikeutuminen. Internetin kehittyessä puhefoorumit lisääntyvät. Osa niistä tulee olemaan anonyymejä ja osa rekisteröintiä vaativia. Käyttäjän tehtävä on pitää tietotaito yllä ja vastata tekemisistään. Tietoja tähänkin aiheeseen tulisi helposti saada yhteiskunnalta.

 

2. Esteetön tiedon salaus:

Käyttäjillä tulisi olla oikeus kaikkiin tiedonsalaustuotteisiin suojatakseen yksityisyytensä viestinnässään. Salakirjoitusavaimia ei saisi lainvoimalla kiristää niitä tuntevilta tai muuten ottaa haltuun ilman asianomaisen suostumusta.

 

3. Vapaus laittoman aineistoon pääsyyn, sen varastoimiseen ja siirtämiseen:

Ketään käyttäjää ei saisi alistaa sähköisen viestinnän valvomiseen, ellei siihen ole merkittäviä laillisia oikeuksia ja niiden puolueetonta valvontaa.

 

Seuraava

 


Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 08.12.2000 16:08
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/30/yksityisyysv.shtml