TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus  


Berliinin muuri kaatui, mutta palomuurit nousevat

 

 

Johdanto

Palomuuri

Palomuurityypit

Palomuurin käyttötarkoitus

Palomuurin suojaavuudesta

Pääsy internettiin

Tiedonvapaus internetissä

Laki, ihmisoikeudet ja internet

Internetin tuomat laillisuusongelmat

Yksityisyys viestinnässä

Ei-toivottu sisältö

Yhteystiedot & lähteet

 

 

Palomuurin käyttötarkoitus

Palomuurin perustehtävänä on estää ulkopuolisten pääsy verkkoyhteyksien kautta suojattuun verkkoon sekä taata suojatun verkon käyttäjille turvalliset ulkoiset yhteydet.

Tällä tavoin pyritään estämään kutsumattomia vieraita pääsemästä esim. yrityksen verkkoon ja näin ennalta ehkäisemään mahdollinen haitanteko, jotta yrityksen sisäiset asiat pysyisivät salaisina ja vain niihin oikeutettujen ihmisten tiedossa. Yritykset ja valtion laitokset eivät ole ainoita, joiden kannattaa rakentaa verkkoyhteyden suojaksi palomuuri. Kaikkien niiden, jotka ovat omalla tietokoneellaan kiinteän verkkoyhteyden päässä ulkomaailmaan, kannattaa myös rakentaa vähintäänkin ohjelmatyyppinen palomuuri omien tietokonesalaisuuksiensa turvaksi. Aina on kuitenkin parempi, jos on mahdollista laittaa oman koneen ja ulkoisen verkon väliin erillinen palomuurikäyttöön tarkoitettu tietokone estämään pääsy ulkopuolisen verkon käyttäjiltä omalle tietokoneelle.

Palomuureja voidaan käyttää hyödyksi myös yrityksen sisällä niin, että jaetaan yrityksen sisäiset osastot erilleen. Näin voidaan estää yrityksen omia työntekijöitä pääsemästä niille alueille, jotka eivät kuulu heidän toimenkuvaansa. Tällä tavalla voidaan pyrkiä estämään kaikenlainen tietovuoto yrityksestä ulospäin. Palomuureilla voidaan myös erottaa yrityksestä osa, joka näkyy yleisölle ja jonka kautta voidaan kuluttajille jakaa kaikenlaista tietoa yrityksestä ja sen toiminnasta tms. Tämä on mahdollista toteuttaa ilman, että sisäistä ja ulkoista kommunikointia ja tiedon jakoa varten tarvitsisi rakentaa yritykseen kahta erillistä verkkoa. Tällöin palvelin on liitetty internettiin, mutta ei yrityksen yksityiseen lähiverkkoon.

 

Seuraava

 


Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 08.12.2000 16:07
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/30/pkaytto.shtml