TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus  


Berliinin muuri kaatui, mutta palomuurit nousevat

 

 

Johdanto

Palomuuri

Palomuurityypit

Palomuurin käyttötarkoitus

Palomuurin suojaavuudesta

Pääsy internettiin

Tiedonvapaus internetissä

Laki, ihmisoikeudet ja internet

Internetin tuomat laillisuusongelmat

Yksityisyys viestinnässä

Ei-toivottu sisältö

Yhteystiedot & lähteet

 

 

Palomuuri

Palomuuria voidaan pitää eräänlaisena portinvartijana, joka tarkastaa kaikki alueelle pyrkivät, ja päästää ohitseen vain ne, joilla on siihen tarvittavat oikeudet. Kaikki lähiverkosta katsottuna ulos- ja sisäänpäin kulkeva tietoliikenne joutuu siten ohittamaan tämän tarkastuspisteen. Palomuuri sijaitsee fyysiseltä kannalta ajateltuna aivan lähiverkon reunalla kohdassa, joka toimii lähiverkon ja internetin rajapintana. Aina ei kuitenkaan sisään tulijoiden tunnistaminen välttämättä riitä. Joskus voi olla tarpeellista selvittää myös oikeus poistua alueelta tai tutkia tarkemmin alueelle pyrkivien taustoja ja tarkoitusperiä.

Käytännössä palomuuri (firewall) on sisäisen (suojattava) ja ulkoisen (jolta suojaudutaan) verkon (internet) väliin kytketty tietokonejärjestelmä, jonka avulla on mahdollista hallita yhtymäverkon kaikkien ulkoisten verkkoyhteyksien tietoturvallisuutta. Tämän järjestelmän kautta kulkee myös kaikki liikenne kyseisten verkkojen välillä.

 

Seuraava

 


Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 08.12.2000 16:06
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/30/palomuuri.shtml