TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus  


Berliinin muuri kaatui, mutta palomuurit nousevat

 

 

Johdanto

Palomuuri

Palomuurityypit

Palomuurin käyttötarkoitus

Palomuurin suojaavuudesta

Pääsy internettiin

Tiedonvapaus internetissä

Laki, ihmisoikeudet ja internet

Internetin tuomat laillisuusongelmat

Yksityisyys viestinnässä

Ei-toivottu sisältö

Yhteystiedot & lähteet

 

 

Pääsy internettiin

Tiedonvaltavirtaan pääsy kaikille ihmisille olisi erittäin toivottavaa globaalin yhteiskunnan ja digitaalisen talouden kehittämisen kannalta. Vastuu laajasta käyttäjäkunnasta on hallituksilla ja teollisuudella. Kilpailu, avoimet järjestelmät ja yhteensopivuus lienevät parhaat tavat taata pääsy  mahdollisimman monille. Yleisesti valtion apu kirjastojen koulujen ja muiden julkisten instituutioiden tukemiseen on tarpeen tullen tarvittavaa. Ongelmana on rahoituksen puute ja poliittisen tahdon puuttuminen. Ensin tarvitaan rahaa ja sitten poliittista tahtoa. Maanosista synkin tilanne internetin kannalta on köyhässä Afrikassa. Taloudellisesti mahdollisuudet ovat surkeat. Poliittinen tahtokaan ei riittäisi yksinään. Täysin toisenlainen tilanne on muutamissa lähi-idän islaminuskoisissa öljyvaltioissa: rahaa on vaikka muille jakaa, mutta teologis-poliittinen tilanne on hankala. Monissa lähi-idän maissa uskonto ja valtio kulkevat käsi kädessä. Muiden uskontojen lisääntyminen voisi vahingoittaa pahasti valtionuskoista poliittista järjestelmää. Islamin uskonto ei mahdollista Allahin hylkäämistä kuin kuoleman rangaistuksen hinnalla. Ongelma ei rajoitu pelkkään uskontoon. Se on suuri myös muun tiedonvälityksen kannalta. Tunnetusti internetin informaatiokirjo sisältää arabeille hyvin paljon moraalisesti arvelluttavaa materiaalia. Myös suuren paholaisen, Yhdysvaltojen, näkyvä osuus internetissä, koetaan kansan silmissä vaikeaksi. Oman maan huonoa tilannetta perustellaan USA:n syyksi, jotta huomio oman lähipiirin ongelmista siirtyisi mahdollisimman kauas. Positiivinen informaatio väärästä paikasta voisi olla haitallista. Idässä tilanne on myös erilainen. Singaporessa on hyvät, nopeat nettiyhteydet ja käyttäjäkuntakin Aasialaisen mittapuun mukaan laaja. Hallitus kuitenkin kerää tietoa ja pitää yllä rekisteriä liikkeistä tiedon valtavirrassa, yksityisyyttä saatetaan loukata. Liberaaleinta on Euroopassa. Se onkin on mallimaanosa tiedon avoimuudessa ja vapaudessa. Demokraattinen järjestelmä antaa internetille täyden tuen. Länsimaissa usein pidetään demokratiaa ylivertaisena hallitsemismuotona. Kuitenkin on olemassa iso liuta perusteluita puolustaa myös muita järjestelmiä - se mikä toimii lännessä ei välttämättä toimi idässä. Sulkeutuneet maat voivat omien normien mukaisesti perustella omaa näkökantaansa. 

 

Pääsy hallituksen informaatioon

Hallituksen tulisi ottaa käyttöön kansalaisille pääsy lainsäädännölliseen, oikeudelliseen ja päättäjien informaatioon. Se tulisi varmistaa lakisääteisellä oikeudella julkiseen informaatioon. Päättäjien tulisi pyrkiä tiedon mahdollisimman laajaan leviävyyteen ja helppoon saatavuuteen. Yhteiskunnallisten  perusasioiden ja niiden taustojen ymmärtäminen olisi hyväksi kansalaisten sivistykselle ja koulutusjärjestelmälle. Se puolestaan olisi pitkällä juoksulla maan edun mukaista.

 

Seuraava

 


Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 08.12.2000 16:06
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/30/paasyi.shtml