TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus  


Berliinin muuri kaatui, mutta palomuurit nousevat

 

 

Johdanto

Palomuuri

Palomuurityypit

Palomuurin käyttötarkoitus

Palomuurin suojaavuudesta

Pääsy internettiin

Tiedonvapaus internetissä

Laki, ihmisoikeudet ja internet

Internetin tuomat laillisuusongelmat

Yksityisyys viestinnässä

Ei-toivottu sisältö

Yhteystiedot & lähteet

 

 

Laki, ihmisoikeudet ja internet

Jokaisella tulisi olla oikeus mielipiteisiin ja ilmaisemisvapaus sisältäen olla vapaasti omaa mieltään ilman, että joku muu taho sekaantuisi tietoihin valtioiden rajoista välittämättä. Ihmisoikeudet on tiedostettava päätöksissä, alla 19. artikla.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Edellä mainitun ohjesäännön mukaan ei pitäisi olla mitään rajoituksia internetin sisällölle. Käytännössä asiat eivät ole yhtä liberaaleja. Mikä tahansa tiedotusväline yllä on ymmärrettävä suullisena, kirjoitettuna tekstinä, taiteena tai jonain muuna tiedotusvälineenä pitäen sisällään myös internetin. Vapauden ja demokratian mallimaana itseään pitävässä Yhdysvalloissa voi tilanne olla suomalaisen mielestä ristiriitainen. Onko se sananvapautta, jos joutuu vastuuseen yleisten normien vastaisista puheistaan? Onko se ilmaisun vapautta, jos puhutaan vapaan sähköisen julkaisemisen puolesta ja samalla poistetaan aineistoa, joka ei miellytä? Onko huipputekniikan salaustuotteiden tuontikielto perusteltua? Näiden ristiriitaisten rajoitteiden vilpittömänä tarkoituksena on yhteiskuntarauhan turvaaminen ja järjestäytyneen rikollisuuden pois kitkeminen. Demokratia sananvapauksineen on osoittautunut toimivuutensa monissa tilanteissa, mutta sietääkö järjestelmä kritiikkiä? Onko kaikki vapaudet vain illuusiota? Onko itseään ylivertaisena pidetyt amerikkalaisia pahan kerran huijattu? USA:ssa valvontaa erimuodoissaan esiintyy kouluissa, työpaikoissa, kirjastoissa ja niin edelleen. Valvovia tahoja on paljon: poliisi, armeija, julkisyhteisöt ja työnantajat. Käytännöksi on muodostunut periaate: julkaisuvapaus on, mutta saatat joutua vastuuseen aatteistasi maksamalla teoistasi, joko rahalla, ajalla tai joskus jopa hengelläsi. 

 

Seuraava

 


Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 08.12.2000 16:06
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/30/lakiii.shtml