TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus  


Berliinin muuri kaatui, mutta palomuurit nousevat

 

 

Johdanto

Palomuuri

Palomuurityypit

Palomuurin käyttötarkoitus

Palomuurin suojaavuudesta

Pääsy internettiin

Tiedonvapaus internetissä

Laki, ihmisoikeudet ja internet

Internetin tuomat laillisuusongelmat

Yksityisyys viestinnässä

Ei-toivottu sisältö

Yhteystiedot & lähteet

 

 

Internetin tuomat laillisuusongelmat

Uudet viestintävälineet, internet etunenässä, asettavat ongelmia lainsäätäjille. On huomioitava kansalliset lait (omat ja vieraat, kansainvälisestä luonteesta johtuen), kansainväliset sopimukset, ihmisoikeudet, tekijänoikeudet, vastuu julkaistusta ja/tai levitetystä materiaalista ja sähköisen viestintävälineen erityispiirteet. Näiden yhteen sovittaminen ei ole helppoa. Syntyy ristiriitoja, joita joudutaan ratkomaan. Usein ei ole ennakkotapauksia tai tilanne on täysin uudenlainen. Se lisää vaikeutta säilyttää lakien kohtuullinen ja oikeudenmukainen luonne. Seurauksena on lainsäädännön perässä laahaaminen. Ei ole lakipykäliä, jota noudattaa. Oikean ja väärän raja on häilyvä. 

Siviilioikeuden ja rikosoikeuden valvojien työ on myös vaikeutunut. Tiedon vapaa liikkuminen on tehnyt kiellettyjen tuotteiden kaupasta entistä helpompaa. Erityisesti järjestäytynyt rikollisuus on saanut lisää elintilaa. Kontakteja on nykyään helpompi etsiä ja ylläpitää. Yleisesti taisteltaessa online-rikollisia vastaan siviilioikeuksia ylläpitäen voidaan toteuttaa lisäapuvoimilla ja koulutuksella tai uusilla laeilla. Yleensä ensimmäinen vaihtoehto on parempi. Siinä tulee tuntea mahdollisimman hyvin internetin ominaispiirteet, kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeusperiaatteita, varata resursseja tarvittaessa käyttämään uutta teknologiaa ja tehdä yhteistyötä kansainvälisesti päämäärän saavuttamiseksi.

Lain täytäntöön panijan tulisi ainoastaan johtaa tutkimuksia tai tarkkailua julkisissa tietoliikenneyhteyksissä käyttäen lain sallimia menetelmiä yksilön arvoja kunnioittaen. Hallinto ei saisi tarkkailla yksityistä internetin käyttäjää tutkimistarkoituksissa eikä kerätä koottua informaatiota paitsi oikeusprosesseissa yksityisyyttä kunnioittaen.

Anonymiteetistä voimme ehkä joutua hieman luopumaan, mikäli tietosuoja antaa rikollisille liian hyvät toimintaedellytykset. Se voi kuitenkin olla tarpeellinen uhraus. Internetin hyödyt ovat kiistattomat. Sen kieltäminen ei kerta kaikkiaan onnistu. Uusi teknologia tuo mukanaan hyviä ja huonoja puolia. Tekniikkaan suhtautuminen on joskus ongelmallista. Sanotaan, että tekniikka ei ole positiivista, negatiivista eikä myöskään neutraalia.

 

Seuraava

 


Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 08.12.2000 16:01
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/30/itlaillisuus.shtml