TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus  


Berliinin muuri kaatui, mutta palomuurit nousevat

 

 

Johdanto

Palomuuri

Palomuurityypit

Palomuurin käyttötarkoitus

Palomuurin suojaavuudesta

Pääsy internettiin

Tiedonvapaus internetissä

Laki, ihmisoikeudet ja internet

Internetin tuomat laillisuusongelmat

Yksityisyys viestinnässä

Ei-toivottu sisältö

Yhteystiedot & lähteet

 

 

Ei-toivottu sisältö

Suojatakseen esimerkiksi perheensä vastenmieliseltä tai ei-toivotulta sisällöltä on käytettävä sisällön filtteröintiä palomuurien avulla. Siihen on kaksi tapaa: downstream ja upstream filtering. Downstream-filtteröinnissä käyttäjällä itsellään on mahdollisuus päättää aineistostaan (Esim. USA:n lapsiperheet). Upstream-filtteröinnissä vastuu aineistosta ja sisällöstä kuuluu valtiolle. Useat tätä menetelmää laajasti käyttävät maat harrastavat laajaa kontrollointia yhteiskunnassaan. Perusihmisoikeuksien mukaista olisi downstream. Käyttäjän itse filtteröidessä valinnanvapaus korostuu. Tämä tapa tukeekin monimuotoisten kulttuurien ja moraalisten arvojen maailman käyttäjäkuntaa. Esto- ja päästökriteerit tulisi tehdä päivänselviksi downstream-filtteröintiohjelmankäyttäjille. Jokainen käyttäjä voisi räätälöidä sopivan profiilin haluamalleen sisällölle ketään toista suoraan loukkaamatta. Yleisesti lännessä (esim. lähes koko Euroopassa) on suosittu downstream-menetelmää tai informaatiota ei suodateta lainkaan. Upstream on vallalla yleensä Afrikassa ja idässä. Muistettava on myös se, että Afrikka on muutenkin netin takapajula ja vain hyvin harvoilla on mahdollisuus päästä tietoverkkoon. Maailman väkirikkaimmassa maassa Kiinassa on aluksi odotettava viranomaiselta lupaa kotisivujen julkaisemiselle. Sen jälkeen sisältö hyväksytään, mikäli se ei ole epäkorrektia ja julkaistaan. Sivujen päivitykseen on anottava lupaa. Muutokset tarkistetaan ja mikäli sisältö on edelleen  tyydyttävää, tehdään sivujen päivitys. Mistään reaaliaikaisuudesta ei voida tässä byrokraattisessa systeemissä puhua. Aivan hiljattain Kiina salli ensimmäisen ulkomaalaisen  ISP:n (Internet service provider, internet liittymän tarjoajan) tulon maahan. Se on hyvä merkki netin avautumiselle myös Kiinassa. Toisessa idän kommunistisessa maassa, Pohjois-Koreassa, on sallittuja vain hyvin harvat aineistot ja niihin pääsy sensuurin ja propagandan maassa on hyvin vaikeata. Hallitsijan mielipiteet ja toiminta on maassa liian pyhää arvosteltavaksi. Oppositio hiljennetään voimaa käyttäen ja tasapainotila eristyksessä muulta maailmalta saadaan aikaan, kieltämällä lähes kaikki aineisto. Lähi-idässä filtteröidään erityisesti epäsiveellistä kuvamateriaalia ja muihin uskontoihin, lähinnä kristinuskoon liittyvät sivustot. Filtteröinti on niin laajaa kaikissa em. maissa, että paljon hyödyllisiä sivuja jää kansan ulottumattomiin. Myös suomalaisia huippuosaajia on mukana netin valvonnassa idässä. Yhdysvalloissa rajoitteita asettavat tai saattavat asettaa työpaikat ja käytännössä kaikki julkiset instituutiot. Ne muodostavat profiilin käyttäjälle halusi hän sitä tai ei. Sisältöpolittiikkana tiukoissa upstream-filtteröinnin maissa on: mikä ei ole erikseen sallittua, on kiellettyä. Mikäli valtio estää pääsyn tietyn tyyliseen aineistoon, se voi myös estää hyödylliseen aineistoon pääsemisen. Toinen tapa informaation seulonnassa on sallia kaikki, jonka jälkeen kieltää osa jäljellä olevasta. Upstream-tyylisessä seulonnassa vastuu sisällöstä on valtiolla. Valtio voi myös siirtää vastuun loppukäyttäjälle, "downstream filtering"- menetelmällä, joka antaa käyttäjälle vapaudet päättää itse haluamastaan tiedosta.

 

Seuraava

 


Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 08.12.2000 16:02
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/30/eitoivottu.shtml