TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Tunnistus & salaus

Maksujärjestelmät

HST-projekti

Lähteet & tekijät

Sähköinen identiteetti ja maksaminen


Avoimien tietoverkkojen käytön luonne on muuttumassa voimakkaasti. Aiemmin erilaisten viihdepalvelujen käyttö on muodostanut valtaosan Internetin liikenteestä, mutta nyt myös tiedonhankinnan ja kaupankäynnin sovellutukset ovat yleistymässä. Tämän muutoksen myötä verkossa tulee liikkumaan runsaasti luottamuksellista tietoa, jonka käsittelemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tässä 'Teletekniikan perusteet' -kurssin puitteissa tehdyssä harjoitustyössä esittelemme erilaisia henkilön sähköiseen tunnistamiseen käytettäviä menetelmiä ja niiden ominaisuuksia. Koska tietoverkossa tapahtuvaan tunnistamiseen ja kaupankäyntiin liittyy oleellisesti myös tiedon salaus, pyrimme luomaan mahdollisimman kattavan katsauksen näihin kaikkiin kolmeen aihealueeseen.

Painopisteeksi asetimme sellaiset tekniikat ja menetelmät, jotka luultavimmin ovat lähitulevaisuudessa laajahkossa käytössä. Tällaisia ovat mielestämme muun muassa jo pienessä määrin käytössä olevat sirukortit (esimerkiksi Avant-rahakortti, valtion sähköinen henkilökortti) sekä henkilön sähköinen tunnistaminen silmän iiriksen perusteella. Tämä sivusto on toteutettu siten, että jokaisen pääotsikon alta löytyy lyhyt johdatus aiheeseen ja tarkempia tietoja sisällään pitäviä linkkejä. Aihealueen sisällä kaikki linkit johtavat samalle sivulle, eli halutessaan voi sivua kelailla ja lukea koko tietopaketin kerrallaan läpi tai suunnistaa linkkien avulla suoraan itseä kiinnostavaan kohtaan.


Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 30.11.2000 11:35
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/14/index.shtml