TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Tietoverkkotekniikan pää- ja sivuaine 2001-2002

Tietoverkkotekniikan pääaineen voi valita sekä Verkot ja järjestelmät että Tietoliikenteen käyttöliittymät ja tuotekehitys -suunnasta. Pääaineessa on kolme vaihtoehtoista polkua:

Pääaineen laajuus on yhteensä 20 opintoviikkoa, joista pakollisia on 11-14 opintoviikkoa. Pääaineopiskelijoille suositellaan laajaa erikoistyötä (3-4 opintoviikkoa). Koska esitietokurssit kuuluvat pääaineopiskelijoilla suunnan opintoihin, niitä ei saa sisällyttää pääaineeseen, vaan pääaine on koottava syventävistä kursseista. Poikkeus tähän sääntöön ovat Tietoliikenteen käyttöliittymät ja tuotekehitys -suunnan opiskelijat, joilla S-38.188 Tietoliikenneverkot -kurssi kuuluu pääaineeseen.

Sivuaineen laajuus on 20 opintoviikkoa, joista pakollisia on 10 opintoviikkoa. Sivuaineeseen saa sisällyttää sekä esitietokursseja että syventäviä kursseja.

Kunkin polun pakolliset kurssit on merkitty x:llä ja suositeltavat kurssit (x):llä.

OpintojaksotT-verkkoVälitysPalveluSivuaine
Esitietokurssit:

S-38.105

Tietoliikennetekniikan perusteet

1 ov   x

S-38.108

Tietoliikenneverkkojen arkkitehtuurit

3 ov   x

S-38.145

Teleliikenneteorian perusteet

2 ov    

S-38.188

Tietoliikenneverkot

3 ovxxxx

S-72.350

Tiedonsiirto ja yhteyskäytännöt

1 ov    
Syventävät kurssit:
S-38.001

Telecommunications Forum L V

1-4 ov(x)(x)(x)(x)
S-38.120

Tiedonvälitystekniikka

3 ov xxx
S-38.119Tietoverkkotekniikan seminaari2 ov(x)(x)  
S-38.121Reititys tietoliikenneverkoissa2 ovxx  
S-38.133Tietoverkkotekniikan laboratoriotyöt2-4 ovxxx 
S-38.138Tietoverkkotekniikan erikoistyö1-4 ovxxx 
S-38.141 Teleliikenneteoria L3 ov (x)  
S-38.143Jonoteoria L3 ov (x)  
S-38.148Tietoverkkojen simulointi2 ov(x)(x)  
S-38.151Palvelunkehitys ja hallinta2 ov(x)(x)x 
S-38.153Tietoliikenteen tietoturva2 ovx x 
S-38.157Protokollasuunnittelu3 ov(x) x 
S-38.158Protokollasuunnittelun harjoitustyö1 ov(x) x 
S-38.164Laajakaistainen välitystekniikka2 ov(x)x  
S-38.180Palvelunlaatu Internetissä2 ovx   
S-38.192Verkkopalvelujen tuotanto2 ov(x)(x)(x) 
S-38.205Tietoverkkotekniikan yksilöllinen opintojakso1-7 ov    
S-38.203Tietoverkkotekniikan projektityö2-5 ov    
S-38.215Tietoverkkotekniikan erikoiskurssi L V1-5 ov    
S-38.310Tietoverkkotekniikan diplomityöseminaari1 ov(x)(x)(x) 
S-72.124Product development in comm. systems4 ov(x)(x)  
S-72.244Modulation and coding methods2 ov    
S-72.353Data Communications and Internetworking3 ov(x)   
S-72.501Tietoliikennepalvelujen käyttäjäkesk. suun.3 ov  (x) 
S-88.211Signal Processing in Telecommunications I2 ov    
S-88.212Signal Processing in Telecommunications II2 ov    
Tik-76.601Ohjelmistotuotannon perusteet3 ov  (x) 
Tik-79.159Tiedon salaus ja suojaus3 ov  (x) 
Maa-29.202Sähkö- ja teletoimintaoikeus2 ov    

Vanhan opinto-oppaan (00-01) mukaan opiskelevien kurssiluettelo löytyy täältä.


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 24.08.2001 11:24.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/neuvonta/tietoverkkotekniikka01-02.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
?Kysy =>Anna palautetta!