TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Tiedote laboratorion opiskelijoille


Teletekniikan laboratorion opiskelijat! Viime aikoina esiintyneiden epäselvyyksien takia Teletekniikan laboratorion opetuksesta vastaava henkilökunta haluaa selventää seikkoja, jotka koskevat harjoitustöiden palauttamista myöhässä.

Useissa teletekniikan laboratorion kursseissa tehdään harjoitustöitä ja kotilaskuja, joita pitäisi palautella ennen jotakin tiettyä kellonlyömää (niin kutsuttu deadline-ilmiö). Laboratorion opetuksesta vastaava henkilökunta suhtautuu opiskelijoiden ongelmiin ymmärtäväisesti ja sallii yleensä harjoitustyön tms. palauttamisen myöhässä.

Kuitenkin tällaisesta myöhästymisestä seuraa (sekä ns. elävässä elämässä, että täällä opiskelijaelämässä) sanktioita eli rangaistuksia. Nämä rangaistukset (arvostelun tiukentaminen, miinuspisteet yms.) on jätetty harjoitustyöstä tms. vastaavan opetushenkilöstön päätettäväksi. Sanktiot siis vaihtelevat kursseittain.

Toivomme, että yllämainittu menettelytapa kohtaa ymmärrystä myös opiskelijoiden taholta.


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 13.08.1998 11:48.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/neuvonta/harjtyot.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
?Kysy =>Anna palautetta!