TKK | Tietoverkkolaboratorio | Julkaisut

Marko Ahvenainen: Wireless LAN security


Työ PDF-muodossa. The work in PDF format.
Date: September 30, 2003
Pages: 80
Department: Department of Electrical and Communications Engineering
Professorship: S-38 Networking Technology
Supervisor:  Professor Jorma Jormakka
Instructor:  Lic.Sc. (Tech) Markus Peuhkuri

Abstract of the Master's Thesis

In this thesis the security features of IEEE 802.11 compliant wireless local area networks are studied. The possibilities of different security solutions and attacks against them are evaluated by conducting a literal study and demonstrations. The objective is to analyse the suitability of different security solutions in a high security WLAN.

The first part of the thesis briefly describes the construction and operation of a IEEE 802.11 compliant wireless network. The next part focuses on different security solutions and analyses their operation and efficiency. After the security solution introduction the attacks against different solutions are described and some of the attacks are performed in the test network.

The security solutions of the IEEE 802.11 standard have proven to be weak. The lack of more advanced security standards has been a problem for a long time when trying to solve the security issues of WLANs. Different manufacturers have their own solutions to ensure security and WI-FI Alliance’s WPA solution makes some of the advanced security features available for the users already today but prior the ratification of the IEEE 802.11i standard no standardized solution is available. The security features of the IEEE 802.11i standard are yet to be tested after the standard is ratified and compliant products are available.
 
Keywords: IEEE 802.11, IEEE 802.11i, WLAN, security, WPA

Marko Ahvenainen: Langattomien lähiverkkojen turvallisuus

Diplomityön tiivistelmä

Tässä diplomityössä tutustutaan IEEE 802.11 -standardin mukaisten langattomien lähiverkkojen turvallisuuspiirteisiin. Kirjallisuuslähteiden, spesifikaatioiden ja kokeiden avulla perehdytään eri ratkaisuiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja hyökkäyksiin niitä vastaan. Työn tavoitteena on analysoida eri turvallisuusratkaisuiden soveltuvuutta korkeaa turvallisuustasoa edellyttävän langattoman verkon komponenteiksi.

Työn aluksi käydään lyhyesti läpi IEEE 802.11 -standardin mukaisen langattoman lähiverkon rakenne ja toiminnan periaatteita. Seuraavaksi perehdytään eri turvallisuusratkaisuihin ja analysoidaan niiden toimintaa sekä tehokkuutta. Turvallisuusratkaisuiden esittelyn jälkeen tutustutaan niitä vastaan olemassa oleviin hyökkäyksiin ja kokeellisessa osuudessa suoritetaan muutamia hyökkäyksiä testiverkkoa vastaan.

IEEE 802.11 -standardissa määritellyt turvallisuuskomponentit ovat osoittautuneet heikoiksi. Kehittyneempien ratkaisuiden standardoinnin puute on pitkään vaivannut esiin tulleiden langattomien lähiverkkojen turvallisuusongelmien ratkaisua. Eri valmistajilla on omia vaihtoehtojaan turvallisuuden takaamiseksi ja Wi-Fi Allianssin WPA-ratkaisun kanssa yhteensopivat laitteet tuovat osan kehittyneemmistä turvallisuusmenetelmistä käyttäjien ulottuville jo nyt, mutta ennen IEEE 802.11i - standardin ratifiointia ei ole tarjolla standardoitua vaihtoehtoa. IEEE 802.11i - standardin mukaisten turvallisuusratkaisuiden tehokkuus selviää lopullisesti vasta yhteensopivien laitteiden tultua markkinoille ja ratkaisuiden jouduttua todelliseen testiin.
 
Avainsanat: IEEE 802.11, IEEE 802.11i, WLAN, langaton lähiverkko, turvallisuus, WPA


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 09.12.2003 14:45.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/julkaisut/tyot/diplomityot/977/index.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Julkaisut ]