TKK | Tietoverkkolaboratorio | Tutkimus

International Otaniemi (INTO)

Teknillisen Korkeakoulun kansainvälisen strategian kehittämishanke


Uutta

Yhteenvetokalvot tuloksista ja tutkimuksista.
Hankkeessa tehty diplomityö löytyy täältä.
Hankkeen loppuraportti on täällä

Tausta

Hanketta tukee ja rahoittaa Teknologiateollisuus ry. Hankkeen yhdyshenkilö Teknologiateollisuus ry:ssä on Mervi Karikorpi.
TKK:lta valmistui vuosina 2001-2006 yli 200 ulkomaalaista diplomi-insinööriä, vuonna 2005 valmistuneita ulkomaalaisia diplomi-insinöörejä oli noin 60. Samoina vuosina TKK:lta valmistui yli 60 ulkomaalaista tohtoria. Tämä tarkoittaa, että teemme kansainvälistymiseen merkittäviä panostuksia ja se tuottaa jo tuloksia. Olemme oppineet perusteet kansainvälisestä koulutuksesta. Nyt on aika tarkastella TKK:n tämän toiminnan onnistumista laajemmin ja hahmottaa toiminnan seuraavan kehitysvaiheen tavoitteet ja päämäärät.

Hankkeen päämäärät


Tapahtumat

Idea Contest winners and a Report on Results published 13.3.2007.
INTO seminaari Dipolissa 13.3. - Ilmoittaudu maililla netlabseminar@netlab.tkk.fi. Aineistoa.
Idea Contest for International Development Announced.
Kick-off päivän tulokset.
Kick-off meeting: 12.9.2006, klo 13.00, Otaniemi, Micronova, Tietotie 3. Palaverin avaa Rehtori Matti Pursula. Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen: netlabseminar@netlab.tkk.fi


Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan ajalla 1.7.2006 - 30.5.2007.  Projektin tarkempi tehtävien kuvaus, aikataulu ja rajaus  löytyvät täältä.
Osana hanketta tullaan tekemään diplomityö, jossa selvitetään TKK:lta valmistuneiden ulkomaalaisten diplomi-insinöörien ja tohtorien sijoittumista työelämään erityisesti suomalaisen teknologiateollisuuden näkökulmasta. Työn pohjalta arvioidaan TKK:n kansainvälisen perus- ja jatkokoulutustoiminnan onnistumista elinkeinoelämän kannalta. Diplomityön tekee Mika Tarvainen. Tässä tarkoituksessa toteutamme valmistuneille suunnatun www-pohjaisen kyselyn ja yritysten henkilöstöjohtajille suunnatun kyselyn. Näiden lisäksi haastattelemme yritysjohtajia ulkomaalaisiin osaajiin ja kansainvälistymiseen liittyvistä kysymyksistä laajemmin.

Projektin yhteydessä järjestetään seminaari (eja) ja muita tapahtumia, joiden tarkoitus on tuoda TKK:n ja elinkeinoelämän edustajia yhteen keskustelemaan TKK:n kansainvälisen toiminnan kehittämisestä. Loppuraportin julkaisee Teknologiateollisuus ry.


Ohjausryhmä

Ohjausrymän kokous 10.11.2006
Teknologiateollisuus ry on koonnut  hankkeelle ohjausryhmän.


Projektiryhmä

Projektiryhmällä on oma työsuunnitelma. Se vastaa hankkeen loppuraportin tuottamisesta ja hankkeen käytännön toteuttamisesta. Projektiryhmän vetäjä ja hankkeen yhdyshenkilö TKK:lla on Professori Raimo Kantola (raimo.kantola at tkk.fi). Aloitteista ja ideoista mahdollisiksi strategisiksi toimiksi, joihin TKK:n tulisi ryhtyä kansainvälisen toimintansa tehostamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi, pyydämme ottamaan yhteyttä Professori Kantolaan tai muihin  projektiryhmän jäseniin.


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 15.04.2008 13:06.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/tutkimus/into/index.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Tutkimus ]