Viestintävirasto ja TKK:n Intero -projekti  järjestävät työpajan 20.5.2002

Numerointi, nimeäminen ja osoittaminen tulevaisuuden televeroissa


Tavoite: Tavoitteena on muodostaa parempi ymmärrys siitä, miten numerointi- ja numerotiedon hallinnan vaatimukset kehittyvät konvergoituvassa IP/IN/PSTN -verkossa. Erityisesti tavoitteena on muodostaa yhteinen käsitys siitä, olisiko TKK/Tietoverkkolaboratorion kehittämä CTRIP syytä esittää standardoitavaksi ETSI:ssä, IETF:ssä tai muulla sopivalla foorumilla. Kukin puhuja esiintyy työpajassa omissa nimissään. Puheenvuorojen aikaperspektiivi vaihtelee välillä tänään … joskus tulevaisuudessa.

Kohderyhmä: Työpaja on tarkoitettu operaattoreiden, tieto- ja televerkkojen laite- ja ohjelmistotoimittajien ja muiden alan toimijoiden televerkon numerointikysymyksistä kiinnostuneille asiantuntijoille.

Järjestäjät: Viestintävirasto ja TKK/Tietoverkkolaboratorion Intero –projekti

Aika: 20.5.2002 klo 9.00 – 15.30

Paikka: Viestintävirasto, Ruoholahti, Itämerenkatu 3A, 5. krs, Helsinki

Päivän ohjelma:

9.00 - 9.30    Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30 - 9.45    Työpajan avaus, Tapani Rantanen, FICORA

9.45 – 10.30 Regulaattorin näkökulma: Numeroinnin, osoittamisen ja nimeämisen standardointitilanne ja kehitystarpeet jatkossa, Timo Leppinen, FICORA

10.30 – 11.00 Operaattorin näkökulma, Hannu Parkkali, Elisa

11.00 – 11.15 Tauko

11.15 – 12.00 Numerointi 3G:ssä ja verkkotoimittajan ratkaisut, Miikka Poikselkä, Nokia

12.00 – 13.00 Lounas

13.00 – 13.30 Numeroinnin yhteiskäytön tutkimus TKK:lla, ratkaisujen skaalautuvuus, Raimo Kantola, TKK, Tietoverkkolaboratorio

13.30 – 14.15 Interon kehittämä TRIP/CTRIP arkkitehtuuri, Nicklas Beijar, TKK, Tietoverkkolaboratorio

14.15 – 14.30 Tauko

15.30 – 15.00 ENUM:in käyttö IP-pohjaisessa televerkossa, Tuomo Rostela, Elisa

15.00 – 15.30 Muut pyydetyt puheenvuorot, Keskustelu ja yhteenveto

Ilmoittautumiset:
Viimeistään 16.5.2002
Ulla Pyhäranta, Ulla.Pyharanta@ficora.fi

Tilaisuus on ilmainen, ruokailu tapahtuu omalla kustannuksella. Ficora tarjoaa kahvit.

Tilaisuuden kieli: Kalvo- ja muu jaettava aineisto on pääsääntöisesti englanniksi. Puheet pidetään suomen kielellä.

Lisätietoa:
Ym. Intero tulee sanoista Interoperability Mechanisms for IN/IP Telephony. Interossa ja sen edeltäjäprojekteissa kehitetty CTRIP tulee sanoista Circuit Telephony Routing Information Protocol. CTRIP on IETF:n määrittelemän TRIP –protokollan peilikuva.

CTRIP/TRIP –ratkaisu IN/IP –pohjaisen televerkon numerointitiedon hallintaan on kuvattu projektin www-sivuilla: http://www.tct.hut.fi/tutkimus/intero/ .

Erityisesti yo. sivuilla on julkaistu ratkaisua kuvaava D-työ: ”Nicklas Beijar, Distribution of Numbering Information in Interconnected Circuit and Packet Switched Networks, 2002 PDF-formaatissa. Sivuilla on tarkoitus julkaista vielä ennen työpajaa myös varsinainen CTRIP-protokollan määrittely.
Lisäksi aihepiiriin liittyviä muita (erityisesti skaalautuvuuteen liittyviä) tutkimustuloksia on julkaistu Tietoverkkolaboratorion aiemmissa tutkimusprojekteissa:
http://www.tct.hut.fi/tutkimus/imelio/ ja http://www.tct.hut.fi/tutkimus/ipana/