Metodisia ohjeita diplomityön tekijälle ja ohjaajalle

Tämän sivun tarkoitus on antaa vihjeitä siitä, miten diplomityö kannattaa tehdä. Katso myös

Makrotasolla diplomityössä pitää olla nämä neljä asiaa:

1. Ongelma

2. Ratkaisu 3. Ratkaisun verifiointi, validointi, testaus, oman työn työn arvio 4. Metodiikka Esitystavassa ja etenemisessä kannattaa huomioida: Vaatimuksia työn ohjaajalle: Työn julkisuus

Diplomityö on julkinen opinnäyte.

Kirja

Sidottua Dtyötä toimitetaan Aalto/ELEC:lle vähintään kaksi virallista kappaletta. Valvomistani töistä otan mielelläni itse vastaan henkilökohtaisen kappaleen.

Diplomityön kieli

Työn kieliasun tulee aina olla moitteeton. Tämä tarkoittaa myös väliversioita, joita haluat minun lukevan. Normaalisti kirjoitat työn äidinkielelläsi. (Viime vuosina tosin ehkä 3/4 tietoverkkotekniikan diplomitöistä  on kirjoitettu englanniksi).
Jos siis päätät kirjoittaa työn esim. englanniksi, ota huomioon seuraavat seikat: