Ohjeita esitelmän pitäjille:

* Diplomityön tekijältä vaaditaan seminaariesitelmä, joka tulee pitää
  työn ollessa loppuvaiheessa, kuitenkin ennen diplomityön hyväksyttämistä.

* Seminaariesitelmän tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kykenevänsä
  esittelemään työnsä suullisesti tiiviissä muodossa ja annetussa ajassa
  erilaisia havainnollistamisvälineitä apunaan käyttäen. Samalla opiskelija
  saa palautetta tekemästään tutkimuksesta.

* Esitykselle varattu aika on 20 minuuttia (se on lyhyempi kuin luuletkaan!).

* Diplomityön tekijä kopioi esitelmänsä kalvot 10 kappaleena jaettavaksi
  seminaarin osanottajille.

* Kalvomateriaali tulee suunnitella 20 min esitystä silmälläpitäen.
  Kalvoja voi täydellisyyden vuoksi olla enemmänkin (esim. tuloskäyrästöjä),
  jolloin kaikkia ei esitetä. Niistä tulee ilmetä ainakin
  - tunnistetiedot: työn otsikko, tekijän nimi, valvoja ja suorituspaikka
  - esitelmän sisällysluettelo
  - työn tausta ja ongelmanasettelu
  - käytetty metodiikka
  - keskeiset tulokset
  - oman työn osuus
  - johtopäätökset ja mahdolliset jatkotukimuksen aiheet
  Kalvoissa on oltava tekstiä niin paljon, että asian "juoni" selviää
  niistä sellaisellekin lukijalle, joka ei kuule suullista esitystä.

* Kalvot tehdään joko *.pdf- (suositeltu) tai *.ppt-muodossa.
  Elektroninen versio toimitetaan arkistointia ja kurssisivulle
  näkyville asettamista varten joko levykkeellä seminaaritilaisuudessa
  tai sähköpostitse osoitteella irma.planman@hut.fi. Tiedosto
  nimetään seuraavasti: sukunimi_ddmmyy.pdf (tai .ppt), missä ddmmyy
  on seminaarin päivämäärä.