S-38.118 Teletekniikan perusteet

Tentti 11.1.2000

Tässä nipussa on neljä tehtävää. Vastaa niistä vain kolmeen. Viimeinen tehtävistä on pisteytetty kahden tehtävän kokoiseksi. Jos haluat maksimipisteet, sinun on vastattava tähän tehtävään. Sallitut apuvälineet ovat kynä, kumi, viivotin ja tyhmä laskin. Omia papereita tai kännyköitä ei saa olla näkyvillä.


1. Televerkon topologia

Kuvaa televerkon topologiaa. Mitkä seikat vaikuttavat topologian suunnitteluun?

2. Merkinanto

Mikä on merkinannon tarkoitus televerkossa? Kuvaile lyhyesti merkinannon toimintaperiaate.

3. Palvelunkehitys

Millaisia palveluita voidaan kehittää tehokkaimmin silloin, kun palveluntarjoajalla on pääsy verkko-operaattorin resursseihin? Selosta myös, mitkä teknologiset menetelmät tukevat tällaista toimintaa.

4. Laskutus (max 12 pistettä)

Internet-operaattori on uudistamassa laskutusperiaatteitaan. Koska kukaan ei ole aiemmin vaivautunut miettimään eri menetelmiä ja niiden vaikutusta kustannusten kohdistumiseen eri käyttäjäryhmiin, ovatkin he päättäneet palkata sinut tehtävään.

a) Vertaile eri laskutusperiaatteita ja niiden reiluutta eri käyttäjäryhmille. Oleta, että operaattorille tulee kustannuksia x mk per asiakas, y mk per päätepalvelin minuutti, z mk (hyvin pieni) siirretty MB operaattorin sisäisessä verkossa ja (w mk (hyvin pieni) per paketti per hyppy ulkomaan liikenteessä tai v mk siirretty MB ulkomaan liikenteessä). Hahmottele muutama käyttäjäryhmä ja kuvaa niiden keskimääräinen verkonkäyttö. (9p)

b) Sovella näitä samoja periaatteita puhelinverkon laskutukseen. Mikä edellä kehittämistäsi malleista palvelee mielestäsi parhaiten puhelinverkon tarpeita?


Tarkista lopuksi, että vastasit vain kolmeen tehtävään!