S-38.118 Teletekniikan perusteet

Tässä nipussa on viisi tehtävää. Vastaa niistä vain neljään. Liiasta yrittämisestä rangaistaan vaihtamalla jonkin tehtävän pistemäärän etumerkki! Sallitut apuvälineet ovat kynä, kumi, viivotin ja tyhmä laskin. Omia papereita tai kännyköitä ei saa olla näkyvillä.


Tentti 4.12.2000

1. Verkot ja reititys

a) Mitä informaatiota IP-osoite sisältää? Entä MAC-osoite?

b) Miksi Internet-reitityksessä on fiksumpaa käyttää IP- kuin MAC-osoitteita?

a) Jos haluat kommunikoida verkossa minkä tahansa muun laitteen kanssa, niin mitä osoitteita yhteydenpidossa tarvitaan?

2. Konvergenssi

Verkkojen yhteenliittäminen ja yhdysliikenne ovat kuumaa asiaa nyt erityisesti Internetin ansiosta. Selosta aihetta kirjoittamalla asian tiimoilta lyhyt katsaus, jossa kuvailet esiintulleita ongelmia ja niistä pääsemistä. Otsikoi kirjoituksesi sähäkästi niin, että lukija tietää heti, mitä on tulossa!

3. Keskustekniikka

Kuvaa puhelinkeskuksen perusrakenne ja luettele eri osien perustehtävät. Mitkä ovat puhelinkeskuksen päätoiminnot?

4. Palvelut ja verkonhallinta

Mitä vaihtoehtoisia lähestymistapoja on palvelun ja verkonhallinnassa?

5. Liikenneteoria

Yrityksellä X on keskitetty palvelukeskus (call center), jossa on kaksi rinnakkaista puhelinlinjaa. Mittauksissa on todettu, että ns. kiiretunnin (busy hour) aikana 50 % saapuvista kutsuista estyy riittämättömän kapasiteetin vuoksi.

a) Laske tarjottu liikenne erlangeina käyttäen hyväksi alla olevaa Erlangin kaavaa:

b) Mittauksissa on myös todettu, että keskimääräinen puhelun pituus kiiretunnin aikana on 12 minuuttia. Montako puheluyritystä keskimäärin tehdään tällaisen tunnin pituisen kiiretunnin aikana?

c) Entä montako näistä kiiretunnin aikana tehdyistä yrityksistä keskimäärin onnistuu, ts. ei esty?


Tentti 18.12.2000

1. Verkot ja osoitteistus

a) Tietokoneen IP-osoite on 130.233.154.120 / 255.255.255.240. Laske kyseisen IP-verkon osoiteavaruus ja sen levitysosoite ? (2p)

b) Kaksi laitetta (A ja B) on kytketty yhteiseen ethernet verkkoon. Laite A käyttää IP-osoitetta 130.233.154.120 / 255.255.255.240 ja laite B käyttää IP-osoitetta 130.233.154.132 / 255.255.255.240. Miten laitteet kommunikoivat keskenään ? (4p)

2. Liikkuvuuden hallinta

Kuvaa liikkuvuuden vaikutusta televerkon numerointiin.

3. Puhelinverkon osat

Kuvaa puhelinverkon keskittimen toimintaperiaate.

4. PDH ja SDH

a) PDH-teknologia käyttää 8-bitin aikavälejä ja kehykset generoidaan 125 µs välein. Miksi näin on?

b) PDHssa käytetään ylikehysrakennetta kanavakohtaisen merkinannon välittämiseen. Miten ylikehys rakentuu ja miten se mahdollistaa kanavakohtaisen merkinannon?

c) Mikä merkittävä ero on SDHn ja PDHn kerrannaisnopeuksien luomisessa? Miten tämä vaikuttaa teknisellä tasolla näiden toimivuuteen ja skaalautuvuuteen?

5. Liikenneteoria

Tarkastellaan sellaista jonotusjärjestelmää, jossa on kaksi rinnakkaista palvelijaa ja ääretön määrä odotuspaikkoja. Jos siis uuden asiakkaan saapuessa molemmat palvelijat ovat jo käytössä, ko. asiakas jää vapaalle odotuspaikalle odottamaan vuoroon. Palvelijat ottavat asiakkaat palveluun saapumisjärjestyksessä: aina kun edellisen asiakkaan palvelu päättyy, vapautunut palvelija ottaa välittömästi palveluun seuraavaksi vuorossa olevan asiakkaan. Systeemiin saapuvaa asiakasta kuvaa kolmikko (i,a,s), missä i on asiakkaan järjestysnumero, a asiakkaan saapumishetki ja s palveluvaatimus aikayksikköinä. Aikavälillä [0,25] systeemiin saapuu seuraavat kymmenen asiakasta:

(1,1,4), (2,3,10), (3,4,6), (4,6,1), (5,8,5), (6,9,3), (7,15,2), (8,19,5), (9,22,4), (10,23,5).

a) Piirrä systeemissä olevien asiakkaiden lukumäärä ajan t funktiona aikavälillä [0,25].

b) Laske ko. asiakkaiden keskimääräinen odotusaika (ts. aika saapumishetkestä palveluun pääsyyn).

c) Montako rinnakkaista palvelijaa vähintään tarvittaisiin, jotta ko. asiakkaiden keskimääräinen odotusaika olisi 0? Perustele vastauksesi.


Tarkista lopuksi, että vastasit vain neljään tehtävään!