S-38.108 Tentit joulukuussa 2001

Tentti 17.12.2001

Tervetuloa opintojakson historian ensimmäiseen tenttiin!

Tässä tehtävänipussa on viisi tehtävää, joista saat valita vastattaviksesi korkeintaan neljä. Ylimääräinen yrittäminen johtaa peruskurssiperinteen mukaisesti jonkin tehtävän tuottaman pistemäärän etumerkin kääntöön.

Aloita täyttämällä vastauspaperiin selvästi tekstaten opintokirjanumerosi, nimesi ja kurssin tiedot. Kurssin suoritusvaatimuksiin kuuluu kolme osaa. Merkitse vastauspaperiin edellisten lisäksi, milloin arvelet suorittaneesi kunkin näistä osista:
Ilmoittautuminen kurssille (TOPIlla) ________ / ________ 2001
Harjoitustyön luovutus ________ / ________ 2001
Tentti ________ / ________ 2001

Muista, että osasuoritukset ovat voimassa vuoden!

Tentissä sallitut apuvälineet ovat kynä, kumi, viivotin sekä tyhmä laskin. Omia papereita tai kännyköitä ei saa olla näkyvillä. Sattuneesta syystä huomautetaan, että lunttaaminen ja muu epärehellisyys on kielletty. Lunttaamisena pidetään mm. vastausten kopioimista naapurilta, webistä tai mukana tuodusta kirjallisuudesta.

Vastaa lyhyesti ja olennaiseen keskittyen. Ylimääräisestä lavertelusta ei saa kuin korkeintaan negatiivista bonusta! Lue kysymykset huolellisesti ja vastaa siihen, mitä kysytään. Muista myös oikeinkirjoitus ja selkeä käsiala!

Hyvää joulunodotusta!


1. Lainsäädäntö

Selosta taulukkomuodossa, minkälaisia oikeuksia ja velvoitteita telemarkkinalaki asettaa teleoperaattorille ja asiakkaalle.

2. Virheet

a) Mitä eroa on virheentunnistuksella ja virheenkorjauksella? Missä niitä käytetään? Esittele lyhyesti kolme virheentunnistusmenetelmää. (3 p.)

b) Kone A on lähettämässä viestiä 1100100 koneelle B. Koneiden välisessä tiedonsiirrossa käytetään CRC-virheentunnistusta, ja generaattoripolynomiksi on sovittu 101. Kehykset lähetetään vasemmalta alkaen. Millainen kehys B:lle lähtee? Mitä B tekee kehyksen saatuaan? (Muista merkitä laskut välivaiheineen näkyviin, sillä tenttejä korjaamaan ei ole palkattu selvänäkijöitä.) (3 p.)

3. Tiedonsiirron peruskäsitteitä

Selosta seuraavat käsitteet (á 1 piste)

4. ISDN:n vaihtoehdot

Sinut on palkattu Maaseutukaupungin puhelinyhtiöön datasiirtotuotteiden myyntipäälliköksi. Paikkakunnalla ilmestyvä yrittäjäjärjestön lehti tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada max. 500 sanan puffijuttu lehteen aiheesta ’Mitä muuta kuin ISDN?’. Käytät tilaisuuden hyväksesi ja kirjoitat jutun, joka kaksinkertaistaa heti ao. tuotteen myynnin. Rajaa järkevästi aiheesi (2 p.), otsikoi juttusi nasevasti (1 p.) ja sisällytä siihen keskeiset avainsanat (3 p.), joilla myönteinen ostopäätös syntyy.

5. Aineistotehtävä

Ohessa on lainaus Digit Up lehden numerosta 2001/5. Voit käyttää sitä apuna, kun tehtävänäsi on laatia kirjallinen selvitys (=mitä ovat, miksi ja mihin tarvitaan jne.) maksuliikenteen yhteydessä tutuista käsitteistä varmenne ja autentikointi.


Tentti 20.12.2001

Tervetuloa opintojakson historian toiseen tenttiin!

Tässä tehtävänipussa on viisi tehtävää, joista saat valita vastattaviksesi korkeintaan neljä. Ylimääräinen yrittäminen johtaa peruskurssiperinteen mukaisesti jonkin tehtävän tuottaman pistemäärän etumerkin kääntöön.

Aloita täyttämällä vastauspaperiin selvästi tekstaten opintokirjanumerosi, nimesi ja kurssin tiedot. Kurssin suoritusvaatimuksiin kuuluu kolme osaa. Merkitse vastauspaperiin edellisten lisäksi, milloin arvelet suorittaneesi kunkin näistä osista:
Ilmoittautuminen kurssille (TOPIlla) ________ / ________ 2001
Harjoitustyön luovutus ________ / ________ 2001
Tentti ________ / ________ 2001

Muista, että osasuoritukset ovat voimassa vuoden!

Tentissä sallitut apuvälineet ovat kynä, kumi, viivotin sekä tyhmä laskin. Omia papereita tai kännyköitä ei saa olla näkyvillä. Sattuneesta syystä huomautetaan, että lunttaaminen ja muu epärehellisyys on kielletty. Lunttaamisena pidetään mm. vastausten kopioimista naapurilta, webistä tai mukana tuodusta kirjallisuudesta.

Vastaa lyhyesti ja olennaiseen keskittyen. Ylimääräisestä lavertelusta ei saa kuin korkeintaan negatiivista bonusta! Lue kysymykset huolellisesti ja vastaa siihen, mitä kysytään. Muista myös oikeinkirjoitus ja selkeä käsiala!

Hyvää joulunodotusta!


Kirjoita vastaukset tehtäviin 1-3 ja 4-5 eri konseptipapereille. Muista myös, että sinun tarvitsee vastata vain neljään tehtävään viidestä.

1. Lainsäädäntö

Selosta taulukkomuodossa, minkälaisia oikeuksia ja velvoitteita telemarkkinalaki asettaa teleoperaattorille ja asiakkaalle.

2. Televerkkojen mitoitus

a) Mainitse kaksi eri mitoitusmenetelmää.

b) Kerro, mitä puhelinverkon eri osien mitoituksessa tulee ottaa huomioon.

c) Keskukseen saapuu kutsuja keskimäärin 4 minuutin välein. Onnistuneen puhelun kesto on keskimäärin 3 minuuttia. Kutsuesto on 0,2. Laske tarjottu liikenne (liikenneintensiteetti), välitetty liikenne (liikenneintensiteetti) ja liikennemäärä kahden tunnin aikana. Merkitse näkyviin keskeiset välivaiheet.

3. Tiedonsiirron peruskäsitteitä

Selosta seuraavat käsitteet (á 1 piste)

Vaihda konseptipaperia.

4. Älyverkot

Älypäiden yhdistys Mensa on kutsunut Sinut (mahdollisesti vahingossa) esitelmöimään aiheesta ’Älyverkko eilen, tänään ja huomenna’. Päätät keskittyä esityksessäsi kolmeen IN-tekniikan keskeiseen osaan.

5. Puhelinkeskukset

Piirrä kaaviokuva puhelinkeskuksen rakenteesta. Selosta sanallisesti kunkin osion toiminta.


Tarkista lopuksi, että vastasit todellakin vain neljään tehtävään, mukana tehtävät 1 ja 2!

Seppo Uusitupa