Kaukana poissa - etätyö

olet tässä Pääsivu kotoisaa työskentelyä
et ole tässä Tekniikka
et ole tässä Kontaktit
et ole tässä Haastattelu
et ole tässä Tilastoja
et ole tässä Sanasto
et ole tässä Työnjako


Etätyöllä tarkoitetaan yleensä työtehtävien suorittamista jossakin muualla kuin perinteisellä työpaikalla. Työtä voidaan tehdä kotona, kesämökillä tai vaikka toisella puolella maapalloa. Työntekijä ei ole siis sidottu tiettyyn paikkaan tehtävien tekemisen suhteen.

Etätyöstä on puhuttu jo vuosien ajan erilaisissa tietoyhteiskuntavisioissa. Kuitenkin jo kauan aikaa joitakin työtehtäviä on suoritettu etätyönä. Lähitulevaisuuden aikana tietoliikennetekniikan nopea kehitys parantaa ja monipuolistaa alan mahdollisuuksia.

Etätyö asettaa tietyt edellytykset niin työn sisällön, tarvittavan välineistön ja tiedonsiirtoyhteyden kuin työntekijän henkilökohtaisten ominaisuuksien ja elämäntilanteen suhteen. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota tietoturvallisuuteen. Seuraavassa on käsitelty asiaa eri näkökohdista.

jatkuu


ryhmä 36
(Heikki Törrönen, Samuli Visuri, Aura Puhakka)