S-38.118 Teletekniikan perusteet (3 ov)

Opintojakso-ohje syksy 1995

Opintojakson asema: Teletekniikan perusteet on pakollinen opintojakso Tietoliikenne- ja tietojenkäsittelytekniikan opintosuunnan valinneille sekä Teletekniikkaa sivuaineenaan opiskeleville.

Opintojakson tavoite: Opintojaksossa annetaan perustiedot tietoliikenneverkoista, tiedonsiirron perustekniikoista, kiinteän- ja mobiiliverkon välitystekniikoista, telepalveluista ja teletoiminnan järjestelyistä.

Esitiedot: Esitietoina edellytetään opintojaksot S-95.116 Signaalit ja järjestelmät ja S-38.105 Tietoliikennetekniikan perusteet, tai vaihtoehtoisesti S-38.113 Tietokoneiden tiedonsiirron perusteet.

Luennot: Luennot pidetään syksyllä 1995 seuraavasti:

Maanantaisin klo. 10-12, salissa S3

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan luennolla ja Teletekniikan laboratorion ilmoitustauluilla.

Laskuharjoitukset: Kurssiin ei sisälly laskuharjoituksia.

Harjoitustyö: Harjoitustyönä on kurssin aihepiiriin liittyvä kirjallinen tutkielma, joka tehdään kolmen henkilön ryhmätyönä. Ryhmät keksivät itse tutkielmansa aiheen ja hyväksyttävät sen harjoitustyön ohjaajalla.

Harjoitustyö tehdään syyslukukauden 1995 jälkimmäisellä puoliskolla. Erittäin ansiokkaasti tehdystä työstä saa kukin ryhmän jäsen "bonuspisteitä", jotka vaikuttavat korottavasti kurssin loppuarvosanaan.

Opettajat: Luennot pitää prof. Seppo Ovaska, joka on opintojakson vastuullinen opettaja. Harjoitustyön ohjaa tekn.yo Pasi Lahtinen.

Sisältö: Katso oheista oppikirjan tiivistettyä sisällysluetteloa.

Suoritus: Opintojakso suoritetaan tentillä. Tenttivaatimuksena on luennoilla esitetty aineisto.

Loppuarvosana: Loppuarvosana lasketaan kaavalla:

Loppuarvosana = Tenttiarvosana + Harjoitustyöbonus,

jossa Tenttiarvosanan pitää olla hyväksytty ja Harjoitustyöbonus on joko 1 tai 0, riippuen siitä onko hyväksytty työ tehty "erittäin ansiokkaasti" vaiko ei.

Kirjallisuus:

[1] R. Hämeen-Anttila, P. Hölttä ja S. Niinioja, Tietoliikennejärjestelmät. Helsinki: Painatuskeskus Oy, 1993.

Oppikirjan tiivistetty sisällysluettelo

1 JOHDANTO 7

2 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN PERUSRAKENNE 17

3 TIETOLIIKENTEEN PERUSTEKNIIKAT 32

4 SIIRTOTEKNIIKKA 54

5 PUHELINVERKON VÄLITYSTEKNIIKKA 95

6 DATASIIRTO 118

7 YLEISEN PUHELINVERKON PÄÄTELAITTEET 177

8 TELEPALVELUT JA LISÄARVOPALVELUT 190

9 LANGATON VIESTINTÄ 208

10 YHTEYKSIEN RIITTÄVYYS JA LAATU 224

11 VERKONHALLINTA 241

12 TELETOIMEN JÄRJESTELYT SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI 250

13 TIETOLIIKENTEEN TUTVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 271