Diplomityö: ATM-tekniikan käyttö internet-liikenteen välityksessä

Master's thesis: The use of ATM-technology in switching the internet traffic